Dotacje na zabytki przyznane w 2015 roku
28 kwietnia 2015
0

Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy ośmiu płockich zabytkach dofinansowane zostanie w tym roku ze środków budżetu miasta Płocka.

W dniu 28 kwietnia 2015 roku Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 120/VII/2015 przyznała prywatnym właścicielom kamienic, wspólnotom mieszkaniowym, podmiotom kościelnym oraz lokalnym przedsiębiorcom dotacje na remonty zabytkowych obiektów.

Wykaz wniosków, którym przyznano dotacje

Lp.

Adres zabytku

Nazwa podmiotu otrzymującego dotację

Prace lub roboty budowlane przy zabytku, na wykonanie których przyznano dotację

Kwota przyznanej dotacji

1 Sienkiewicza 32 Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku – remont elewacji od podwórka z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 16.000 zł
2 Kolegialna 35 Cezary Chełstowski – remont elewacji frontowej 5.800 zł
3 Nowowiejskiego 2 Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku – remont części elewacji budynku C od strony wirydarza 31.550 zł
4 Tumska 2 Rzymskokatolicka Parafia Katedralna p.w. św. Zygmunta – remont więźby dachowej i pokrycia dachu oraz wymiana stolarki w północnej wieży katedralnej 130.650 zł
5 Grodzka 11 Elżbieta Ołdakowska,Wojciech Napiórkowski,

Krystyna Napiórkowska

– stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wymianę stropu poddasza, konstrukcji dachu, pokrycia dachowego w zachodniej części budynku frontowego 58.000 zł
6 Tumska 12 Magdalena Obidowska,Walentyna Bem,

Małgorzata Zalewska-Jankowska

– remont elewacji frontowej i przejścia bramowego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 49.000 zł
7 Kazimierza Wielkiego 7 Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja – stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wzmocnienie stropu oraz wymianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego 41.000 zł
8 Grodzka 7 Zbigniew Gawinowski -stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wymianę stropów, więźby dachowej, pokrycia dachu i wzmocnienie fundamentów– remont elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

138.000 zł
Razem: 470.000 zł Razem: 470.000 zł Razem: