Spotkanie konsultacyjne mpzp “Stare Miasto” cz. I
1 grudnia 2021
0

W związku z prowadzoną procedurą sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoStare Miastow Płocku część I oraz uczestnictwie Gminy Miasto Płock w projekcie pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”

zapraszamy

na spotkanie, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 roku w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia” przy ul. Synagogalnej 4 w Płocku o godzinie 1630.

Przydatne linki:

Procedura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto” cz. I

Portal GIS dedykowany konsultacjom