Konkurs Nagroda Gospodarcza – zgłoszenia do 30 czerwca
2 czerwca 2021
0

Do 30 czerwca wydłużony został termin składania zgłoszeń w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta miasta Płocka w kategorii “Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany”. Pozwoli to na przyjęcie większej ilości propozycji przedsiębiorstw zasługujących, zdaniem płockich organizacji i instytucji na uhonorowanie nagrodą.

Kandydatów do nagrody „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany” mogą zgłaszać: członkowie Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; organizacje pozarządowe (prowadzące działalność na terenie Miasta Płocka); członkowie Płockiej Rady Gospodarczej, instytucje rynku pracy, organizacje przedsiębiorców (prowadzące działalność na terenie Miasta Płocka), przedstawiciele pracowników przedsiębiorstwa (min.3 osoby) oraz redakcje lokalnych mediów.

Wypełnione formularze należy składać w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, Stary Rynek 1 osobiście lub listownie z dopiskiem na kopercie Konkurs „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka”, w terminie do 30 maja 2021 r.

Oceny wniosków dokona powołana przez Prezydenta Miasta Płocka Kapituła Konkursowa, a ogłoszenie wyników nastąpi, podobnie jak w latach ubiegłych w formie uroczystej.

Regulamin Konkursu Nagroda Gospodarcza 2021

Formularz zgłoszeniowy