Płock na czele rankingu SGH „Gmina na 5!” Dobre praktyki w obsłudze inwestorów 2020/2021
2 czerwca 2021
0

To już 13 edycja badania Gmina na 5! przeprowadzanego corocznie przez Studenckie  Koło  Naukowe Akceleracji, działające  przy  Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie. Zakres badania obejmował łącznie 674 gminy. Głównym celem badania była ocena jakości obsługi potencjalnych inwestorów oraz przedsiębiorców przez Urzędy jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym. Zbadano drogę elektroniczną tego kontaktu – komunikację jednostronną, czyli dostęp do informacji poprzez Oficjalną Witrynę Internetową oraz komunikację dwustronną, czyli kontakt za pomocą poczty elektronicznej z  przedstawicielem  badanego  urzędu z wykorzystaniem metody „tajemniczego klienta”. Metoda ta polega na wcieleniu się w rolę potencjalnego inwestora i kontakcie z badanymi jednostkami bez informowania ich o udziale w badaniu.. Badania komunikacji dwustronnej zostały przeprowadzone w dwóch językach – polskim oraz angielskim.

Najwyższy sumaryczny punktowo wynik w tegorocznej edycji badania uzyskała Gmina Płock – 41 punktów, co stanowi 91% możliwych do uzyskania punktów. Jest to również  najwyższy wynik uzyskany przez badane gminy w historii rankingu Gmina na 5!.

Cały raport podsumowujący badanie dostępny jest tutaj:  https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/forum_gmin_na_5/Documents/Gmina%20na%20piatke%202020%202021.pdf