Nagroda dla wyjątkowych przedsiębiorców.
10 maja 2021
0

Przedsiębiorcy prowadzący swą działalność terenie Płocka, wnoszący znaczący wkład we wspieranie lokalnej społeczności oraz zwiększenie świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu zostaną po raz kolejny uhonorowani Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Miasta Płocka.

Konkurs organizowany jest cyklicznie od 2013 roku, jednakże ze względu na wyzwania z jakimi przyszło się zmierzyć zarówno przedsiębiorcom, jak i włodarzom miasta w ostatnim czasie, zeszłoroczna edycja została przeniesiona na rok 2021. Celem tegorocznego konkursu jest uhonorowanie „Przedsiębiorcy Społecznie Zaangażowanego”, który ideę społecznej odpowiedzialności połączył z pomocą i wspieraniem walki płocczan
z pandemią Covid-19

Kandydatów do nagrody „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany” mogą zgłaszać: członkowie Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; organizacje pozarządowe (prowadzące działalność na terenie Miasta Płocka); członkowie Płockiej Rady Gospodarczej, instytucje rynku pracy, organizacje przedsiębiorców (prowadzące działalność na terenie Miasta Płocka), przedstawiciele pracowników przedsiębiorstwa (min.
3 osoby) oraz
redakcje lokalnych mediów.

Wypełnione formularze należy składać w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, Stary Rynek 1 osobiście lub listownie z dopiskiem na kopercie Konkurs „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka”, w terminie do 30 maja 2021 r.

Oceny wniosków dokona powołana przez Prezydenta Miasta Płocka Kapituła Konkursowa, a ogłoszenie wyników nastąpi, podobnie jak w latach ubiegłych w formie uroczystej.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu Nagroda Gospodarcza 2021