PLAN KUTNOWSKA-ŁĄCKA-GÓRY – OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU
29 marca 2021
0

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia mpzp - nagłówek

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca 2021 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kutnowska – Łącka – Góry” w Płocku

zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku

Zapoznaj się z Obwieszczeniem…

Wzór wniosku