LINIA 400 KV – OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU
4 września 2014
0

SZABLON_OBWIESZCZENIE_O_PRZYSTĄPIENIU

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 września 2014 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Linii 400 kV” na osiedlu Trzepowo w Płocku

zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 8 października 2014 roku

Zapoznaj się z Obwieszczeniem...