PLAN KWIATKA-KRÓLEWIECKA – ZARZĄDZENIE PREZYDENTA W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 915/2019 W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MPZP
9 lutego 2021
0

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 2159/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku zmienił Zarządzenie Nr 915/2019 z dnia
8 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Kwiatka-Królewiecka w Płocku.

Zapoznaj się z treścią ZarządzeniaZałącznika