PLAN W REJONIE UL. NSZ – OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU
22 stycznia 2021
0

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia mpzp - nagłówek

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 stycznia 2021 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku

zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 18 lutego 2021 roku

Zapoznaj się z Obwieszczeniem…

Wzór wniosku