Konsultacje Polityki Parkingowej po wakacjach
21 sierpnia 2015

Trwają konsultacje Polityki Parkingowej Miasta Płocka, które po wakacjach będą kontynuowane również na spotkaniach z wszystkimi zainteresowanymi we wrześniu i październiku. Każdy zainteresowany może zapoznać się z udostępnionymi materiałami w tym zakresie na stronach urzędu miasta – strona 1, strona 2 . Dla osób zainteresowanych, które chcą się podzielić uwagami co do tekstu Polityki Parkingowej jak… czytaj więcej Konsultacje Polityki Parkingowej po wakacjach

Dostosowujemy się do zmian klimatu
19 sierpnia 2015

Miasto Płock przystąpiło do projektu partnerskiego z Ministerstwem Środowiska na „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Przedmiotem Projektu jest opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, w tym przeprowadzenie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zgodnie ze Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku … czytaj więcej Dostosowujemy się do zmian klimatu

Wnioskujemy do Krajowego Programu Kolejowego
6 sierpnia 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyłożyło do konsultacji społecznych projekt Krajowego Programu Kolejowego, który stanowić ma podstawę do planowania wydatków na infrastrukturę kolejową w najbliższych latach. Wśród tych inwestycji znalazły się również projekty dotyczące Miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego. Jednak z uwagi na umieszczenie ich poza listą podstawową Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski wystąpił z… czytaj więcej Wnioskujemy do Krajowego Programu Kolejowego

W dniu 29 czerwca odbyło się inauguracyjne spotkanie w auli Urzędu Miasta dotyczące Polityki Parkingowej. Na auli zebrali się zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy, radni miejscy, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka Jackiem Terebusem. Na spotkaniu były omówione wyniki badań, które były uprzednio realizowane w Płocku i dotyczyły zachowań kierowców i… czytaj więcej Konsultacje dotyczące Polityki Parkingowej Miasta Płocka

Konsolidacja współpracy w Polsce Centralnej
16 lipca 2015

Województwo Mazowieckie i Łódzkie od 14 lipca 2015 roku posiada wspólną strategię rozwoju. Rząd przyjął Strategię Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030, w którym zostały wskazane cele i obszary współpracy województw. Przyjęta strategia jest czwartą w Polsce określaną jako strategia makroregionalna. Dzięki wspólnemu działaniu makroregion będzie się dynamicznie rozwijać i stanie się… czytaj więcej Konsolidacja współpracy w Polsce Centralnej

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dokumentu o charakterze strategiczno-operacyjnym samorządu, który służyć ma wprowadzaniu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy w zakresie: ochrony klimatu, efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza. Dokument ten jest istotnie ważny dla programowania zrównoważonego rozwoju Miasta oraz wskazuje priorytety inwestycyjne w procesie aplikowania o dofinansowanie z środków Unii Europejskiej… czytaj więcej Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Płock dzieli się doświadczeniami
8 lipca 2015

W czerwcu miało miejsce ważne wydarzenie dla świata samorządowego – w Katowicach odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa Forum Przestrzenie Miejskie. Motywem przewodnim konferencji było budownictwo infrastrukturalne (miejskie) w programach finansowych Unii Europejskiej, uzupełnione tematycznie o szeroki kontekst problemów i wyzwań miast polskich. Miasto Płock reprezentował Jacek Terebus Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju i Inwestycji, który przedstawił… czytaj więcej Płock dzieli się doświadczeniami

1 6 7 8