Płock statystycznie (2015)
16 września 2016

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat statystycznego obrazu Płocka. Krótkie opracowanie przedstawia w sposób syntetyczny główne dziedziny monitorowane statystycznie przez Urząd Miasta Płocka. Płock 2015

NORMATYW PARKINGOWY – WAŻNY KOMUNIKAT
22 sierpnia 2016

W związku z problemami technicznymi projekt uchwały w sprawie ustalenia Normatywu Parkingowego udostępniony został na stronie w innej lokalizacji, niż podana w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 sierpnia 2016 roku. Treść obwieszczenia, projekt dokumentu oraz załącznik graficzny znajdą Państwo w zakładce STRATEGIA I INWESTYCJE / NORMATYW PARKINGOWY. Za utrudnienia przepraszamy.

NORMATYW PARKINGOWY – KONSULTACJE SPOŁECZNE
17 sierpnia 2016

  Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 sierpnia 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia Normatywu Parkingowego dla Miasta Płocka zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu od dnia 18 sierpnia 2016 roku do dnia 7 września 2016 roku. Dyskusja publiczna odbędzie się 31 sierpnia 2016 roku o godz. 16.00, w sali koncertowej… czytaj więcej NORMATYW PARKINGOWY – KONSULTACJE SPOŁECZNE

  Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich (OKIM) jest funkcjonującym od 2014 roku narzędziem skupiającym informacje o potrzebach inwestycyjnych naszego miasta, wskazującym jednocześnie szacunkowe koszty ich realizacji. Uprzednio w ramach programowania rozwoju miasta funkcjonował Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI). Zarządzeniem Nr 260/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 lutego 2015 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 1714/2016 Prezydenta Miasta Płocka… czytaj więcej Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich przedstawiony Radnym

Podsumowanie konferencji o mobilności miejskiej
5 maja 2016

W dniu 28 kwietnia 2016 roku w auli Urzędu Miasta Płocka odbyła się konferencja organizowana wspólnie przez Urząd Miasta Płocka, CIFAL Płock pod patronatem Związku Miast Polskich,. Tematem przewodnim konferencji postawionym w formie pytania było: „Czy zrównoważona mobilność jest wyzwaniem dla polskich samorządów?”. Konferencję otworzył Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, który w krótkim wystąpieniu zaakcentował… czytaj więcej Podsumowanie konferencji o mobilności miejskiej

Konferencja na temat mobilności w polskich miastach
15 kwietnia 2016

W dniu 28 kwietnia 2016 roku w Płocku odbędzie się konferencja pt. “Czy zrównoważona mobilność jest wyzwaniem dla polskich samorządów?” . Głównym celem konferencji jest przedstawienie koncepcji zrównoważonej mobilności i działań samorządowych w zakresie osiągnięcia celów związanych z ochroną klimatu i efektywnością energetyczną. Polskie miasta podejmują działania w zakresie programowym opracowując studia transportowe czy  plany zrównoważonego rozwoju… czytaj więcej Konferencja na temat mobilności w polskich miastach

Na sesji Rady Miasta Płocka w dniu 23 lutego 2016 roku, omawiana była sytuacja związana z funkcjonowaniem samorządu województwa mazowieckiego i przyszłą perspektywą w odniesieniu do klasyfikacji statystycznych i administracyjnych obszaru. Podczas obrad Sesji Rady Miasta Płocka sytuację obecną i uwarunkowań zmian przedstawił osobiście Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który zdecydowanie opowiada się za zachowaniem województwa… czytaj więcej Integralność administracyjna województwa mazowieckiego

Płock ma Politykę Parkingową
27 stycznia 2016

Rada Miasta Płocka na sesji w dniu 26 stycznia 2016 roku przyjęła Politykę Parkingową Miasta Płocka. Uchwalony dokument stanowi kluczowe rozwinięcie Studium Transportowego i Bezpieczeństwa Transportu Miasta Płocka. Zapisy w nim zawarte stanowią o kierunkach rozwoju, które będą obowiązujące w zakresie parkowania pojazdów w naszym mieście. Szeroki aspekt zagadnień związanych nie tylko z parkowaniem samochodów osobowych,… czytaj więcej Płock ma Politykę Parkingową

Projekty uchwał dotyczące Polityki Parkingowej miasta Płocka oraz wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania zostały na wniosek Prezydenta Miasta Płocka przekazane do Rady Miasta Płocka. Decyzję o przyjęciu zaproponowanych rozwiązań podejmie Rada Miasta Płocka na styczniowej sesji. Strefa Płatnego Parkowania w przypadku przyjęcia uchwały przez Radę będzie wprowadzona od 1 sierpnia 2016 roku. Polityka Parkingowa Miasta Płocka została… czytaj więcej Polityka Parkingowa i SPP skierowane na sesję Rady Miasta Płocka

Kluczowa infrastruktura komunikacyjna dla Płocka
16 grudnia 2015

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski zaprosił na spotkanie Parlamentarzystów, którzy reprezentują nasz okręg do rozmów na temat infrastruktury transportowej Płocka i jego obszaru funkcjonalnego. Na zaproszenie odpowiedzieli Elżbieta Gapińska (PO), Marcin Kierwiński (PO) oraz Marcin Małecki (PIS), którzy mieli możliwość zapoznania się z potrzebami naszego regionu. Prezydent Nowakowski przedstawił uwarunkowania miasta Płocka, natomiast Zastępca Prezydenta… czytaj więcej Kluczowa infrastruktura komunikacyjna dla Płocka