Badanie ankietowe dot. polityki parkingowej
12 października 2015

W ramach przygotowania  Polityki Parkingowej dla Miasta Płocka od dnia 12 października 2015, na zlecenie Urzędu Miasta Płocka, przeprowadzone zostanie badanie ankietowe wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie Miasta. Pozyskanie danych jest niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentu Polityki Parkingowej Miasta oraz zapoznania się z oczekiwaniami mieszkańców wobec Strefy Płatnego Parkowania. W ramach wywiadów pozyskane… czytaj więcej Badanie ankietowe dot. polityki parkingowej

Polityka Parkingowa – zmiany w założeniach SPP
12 października 2015

W dniu 1 października 2015 roku w auli płockiej Małachowianki odbyła się debata miejska dotycząca Polityki Parkingowej Miasta Płocka. Prezydent Andrzej Nowakowski motywował w jakim celu wprowadzane są elementy polityki parkingowej przedstawiając szeroki aspekt oddziaływania tej polityki dla całego miasta. Wskazywał na to, że głównym celem konsultacji jest: przekazanie wszystkim zainteresowanym informacje na temat: – głównych… czytaj więcej Polityka Parkingowa – zmiany w założeniach SPP

Wypełnij ankietę internetową i zgłoś swoje uwagi
9 września 2015

Zapraszamy każdego z Państwa do wypełnienia ankiety internetowej  dotyczącej Polityki Parkingowej Miasta Płocka. Ankieta adresowana jest do każdej osoby, niezależnie od miejsca zamieszkania i dotyczy sposobu przemieszczania się po Płocku i oceny proponowanych działań. Część ankiety zawiera również pytania odnoszące się do propozycji strefy płatnego parkowania w mieście. Zachęcamy do podzielenia się z Urzędem Miasta Płocka… czytaj więcej Wypełnij ankietę internetową i zgłoś swoje uwagi

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie Polityki Parkingowej
2 września 2015

Serdecznie zapraszamy na spotkanie publiczne organizowane w ramach procesu konsultacji społecznych dotyczących Polityki Parkingowej Miasta Płocka, w tym również strefy płatnego parkowania. Spotkanie odbędzie się w dniu 7 września (poniedziałek) o godzinie 16:30 w Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki 6. Na spotkaniu będą zaprezentowane materiały udostępnione w lipcu przez Urząd Miasta Płocka, z którymi można… czytaj więcej Spotkanie z mieszkańcami w sprawie Polityki Parkingowej

Prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej wkraczają w ostatni etap tworzenia dokumentu, którym jest przedłożenie projektu uchwały Radzie Miasta Płocka. Na najbliższej sesji Rady Miasta Płocka 25 sierpnia 2015 roku odbędzie się dyskusja nad projektem PGN oraz przyjęcie przez Radę Miasta Płocka tego dokumentu. Prace nad PGN trwały intensywnie od początku roku, a w procesie zbierania… czytaj więcej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta Płocka

Konsultacje Polityki Parkingowej po wakacjach
21 sierpnia 2015

Trwają konsultacje Polityki Parkingowej Miasta Płocka, które po wakacjach będą kontynuowane również na spotkaniach z wszystkimi zainteresowanymi we wrześniu i październiku. Każdy zainteresowany może zapoznać się z udostępnionymi materiałami w tym zakresie na stronach urzędu miasta – strona 1, strona 2 . Dla osób zainteresowanych, które chcą się podzielić uwagami co do tekstu Polityki Parkingowej jak… czytaj więcej Konsultacje Polityki Parkingowej po wakacjach

Dostosowujemy się do zmian klimatu
19 sierpnia 2015

Miasto Płock przystąpiło do projektu partnerskiego z Ministerstwem Środowiska na „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Przedmiotem Projektu jest opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, w tym przeprowadzenie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zgodnie ze Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku … czytaj więcej Dostosowujemy się do zmian klimatu

Wnioskujemy do Krajowego Programu Kolejowego
6 sierpnia 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyłożyło do konsultacji społecznych projekt Krajowego Programu Kolejowego, który stanowić ma podstawę do planowania wydatków na infrastrukturę kolejową w najbliższych latach. Wśród tych inwestycji znalazły się również projekty dotyczące Miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego. Jednak z uwagi na umieszczenie ich poza listą podstawową Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski wystąpił z… czytaj więcej Wnioskujemy do Krajowego Programu Kolejowego

W dniu 29 czerwca odbyło się inauguracyjne spotkanie w auli Urzędu Miasta dotyczące Polityki Parkingowej. Na auli zebrali się zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy, radni miejscy, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka Jackiem Terebusem. Na spotkaniu były omówione wyniki badań, które były uprzednio realizowane w Płocku i dotyczyły zachowań kierowców i… czytaj więcej Konsultacje dotyczące Polityki Parkingowej Miasta Płocka