Konferencja na temat mobilności w polskich miastach
15 kwietnia 2016

W dniu 28 kwietnia 2016 roku w Płocku odbędzie się konferencja pt. „Czy zrównoważona mobilność jest wyzwaniem dla polskich samorządów?” . Głównym celem konferencji jest przedstawienie koncepcji zrównoważonej mobilności i działań samorządowych w zakresie osiągnięcia celów związanych z ochroną klimatu i efektywnością energetyczną. Polskie miasta podejmują działania w zakresie programowym opracowując studia transportowe czy  plany zrównoważonego rozwoju… czytaj więcej Konferencja na temat mobilności w polskich miastach

Na sesji Rady Miasta Płocka w dniu 23 lutego 2016 roku, omawiana była sytuacja związana z funkcjonowaniem samorządu województwa mazowieckiego i przyszłą perspektywą w odniesieniu do klasyfikacji statystycznych i administracyjnych obszaru. Podczas obrad Sesji Rady Miasta Płocka sytuację obecną i uwarunkowań zmian przedstawił osobiście Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który zdecydowanie opowiada się za zachowaniem województwa… czytaj więcej Integralność administracyjna województwa mazowieckiego

Płock ma Politykę Parkingową
27 stycznia 2016

Rada Miasta Płocka na sesji w dniu 26 stycznia 2016 roku przyjęła Politykę Parkingową Miasta Płocka. Uchwalony dokument stanowi kluczowe rozwinięcie Studium Transportowego i Bezpieczeństwa Transportu Miasta Płocka. Zapisy w nim zawarte stanowią o kierunkach rozwoju, które będą obowiązujące w zakresie parkowania pojazdów w naszym mieście. Szeroki aspekt zagadnień związanych nie tylko z parkowaniem samochodów osobowych,… czytaj więcej Płock ma Politykę Parkingową

Projekty uchwał dotyczące Polityki Parkingowej miasta Płocka oraz wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania zostały na wniosek Prezydenta Miasta Płocka przekazane do Rady Miasta Płocka. Decyzję o przyjęciu zaproponowanych rozwiązań podejmie Rada Miasta Płocka na styczniowej sesji. Strefa Płatnego Parkowania w przypadku przyjęcia uchwały przez Radę będzie wprowadzona od 1 sierpnia 2016 roku. Polityka Parkingowa Miasta Płocka została… czytaj więcej Polityka Parkingowa i SPP skierowane na sesję Rady Miasta Płocka

Kluczowa infrastruktura komunikacyjna dla Płocka
16 grudnia 2015

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski zaprosił na spotkanie Parlamentarzystów, którzy reprezentują nasz okręg do rozmów na temat infrastruktury transportowej Płocka i jego obszaru funkcjonalnego. Na zaproszenie odpowiedzieli Elżbieta Gapińska (PO), Marcin Kierwiński (PO) oraz Marcin Małecki (PIS), którzy mieli możliwość zapoznania się z potrzebami naszego regionu. Prezydent Nowakowski przedstawił uwarunkowania miasta Płocka, natomiast Zastępca Prezydenta… czytaj więcej Kluczowa infrastruktura komunikacyjna dla Płocka

Nowy „Miejski Zeszyt Statystyczny”
15 grudnia 2015

Ukazał się 22. numer „Miejskiego Zeszytu Statystycznego” z danymi za 2014 rok. Najnowsza publikacja zawiera 404 pozycje, o 21 więcej niż ubiegłoroczna. Dane zawarte w „Zeszycie” pochodzą m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie, jednostek gospodarczych z terenu miasta, z wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Płocka. Odbiorcami, prezentowanych w „Miejskim Zeszycie Statystycznym” materiałów,… czytaj więcej Nowy „Miejski Zeszyt Statystyczny”

Polityka Parkingowa – podsumowanie konsultacji
3 grudnia 2015

Zgodnie z harmonogramem procesu konsultacji społecznych dotyczących Polityki Parkingowej Miasta Płocka publikujemy informację z przeprowadzonych działań. Przeprowadzone spotkania i ankiety pozwoliły na udział prawie tysiąca uczestników i zebranie prawie 17 tysięcy uwag, opinii i wniosków. Wyniki poszczególnych badań zostały pokazane w generalnych podsumowaniach, które zostały przekazane Prezydentowi Miasta Płocka. Wynik konsultacji społecznych jest ważnym elementem przeglądu… czytaj więcej Polityka Parkingowa – podsumowanie konsultacji

Płock 2014 – obraz statystyczny
20 listopada 2015

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą syntetycznego ujęcia danych statystycznych dla Płocka opracowanych w krótkim informatorze. Przedstawione dane opracowane przez Panią Małgorzatę Kansy obrazują ujęcie ilościowe na koniec 2014 roku, z uzupełnieniem elementów jakościowych. Opracowanie powstało z wykorzystaniem wielu źródeł mi.n statystki publicznej GUS, a także danych, które są pobierane do tworzenia Miejskiego Zeszytu… czytaj więcej Płock 2014 – obraz statystyczny

S10 coraz bliżej
30 października 2015

Rada Ministrów w dniu 13 października 2015r. oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podjęły działania wykonawcze zmieniając rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Nowy przebieg drogi S10 został wskazany jako: A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – Toruń – Płock – S7 (Nowy Dwór Mazowiecki) – S8 (Wołomin).  Zmiana rozporządzenia w tym… czytaj więcej S10 coraz bliżej

Badanie ankietowe dot. polityki parkingowej
12 października 2015

W ramach przygotowania  Polityki Parkingowej dla Miasta Płocka od dnia 12 października 2015, na zlecenie Urzędu Miasta Płocka, przeprowadzone zostanie badanie ankietowe wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie Miasta. Pozyskanie danych jest niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentu Polityki Parkingowej Miasta oraz zapoznania się z oczekiwaniami mieszkańców wobec Strefy Płatnego Parkowania. W ramach wywiadów pozyskane… czytaj więcej Badanie ankietowe dot. polityki parkingowej