Smart City w SPP – płać komórką
2 lutego 2017

Obecnie istnieje możliwość dokonywania opłaty za postój pojazdu samochodowego w granicach strefy płatnego parkowania (SPP) poprzez wykup abonamentu przez uprawnionych, zakup biletu w parkomacie, jak również za pomocą płatności mobilnych. Ostatnia forma płatności jest prowadzona w ramach SPP w Płocku przez trzech operatorów: moBILET, SkyCash, ePark. Niewątpliwą zaletą płatności mobilnych jest stały dostęp do parkomatu… czytaj więcej Smart City w SPP – płać komórką

Płock w spisach powszechnych
13 stycznia 2017

Spisy powszechne dostarczają najbardziej szczegółowych informacji m.in. o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych. Przeprowadzane są w Polsce średnio co 10 lat. Są badaniamiobowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach.Ostatni Narodowy Spis Powszechny Ludności i… czytaj więcej Płock w spisach powszechnych

Podział Mazowsza zatwierdzony
30 listopada 2016

W dniu 29 listopada 2016 roku zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). W zatwierdzonym rozporządzeniu został określony nowy podział statystyczny obecnego Województwa Mazowieckiego. Mazowsze zostanie podzielone na poziomie NUTS2… czytaj więcej Podział Mazowsza zatwierdzony

    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka wraz… czytaj więcej Zapraszamy do składania wniosków i uwag do PGN Miasta Płocka

Zgłaszamy uwagi do strategii rządowej
30 września 2016

Trwają konsultacje programu rządowego „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Prezydent Miasta Płocka złożył swoje uwagi do projektu dokumentu, w których między innymi wskazuje: Płock jest miastem o dużym potencjale gospodarczym, silnym ośrodkiem w skali kraju, głównym ośrodkiem miejskim w zakresie przemysłu paliwowo – energetyczego i chemicznego, jednakże jedynym miastem ponad… czytaj więcej Zgłaszamy uwagi do strategii rządowej

Płock statystycznie (2015)
16 września 2016

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat statystycznego obrazu Płocka. Krótkie opracowanie przedstawia w sposób syntetyczny główne dziedziny monitorowane statystycznie przez Urząd Miasta Płocka. Płock 2015

NORMATYW PARKINGOWY – WAŻNY KOMUNIKAT
22 sierpnia 2016

W związku z problemami technicznymi projekt uchwały w sprawie ustalenia Normatywu Parkingowego udostępniony został na stronie w innej lokalizacji, niż podana w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 sierpnia 2016 roku. Treść obwieszczenia, projekt dokumentu oraz załącznik graficzny znajdą Państwo w zakładce STRATEGIA I INWESTYCJE / NORMATYW PARKINGOWY. Za utrudnienia przepraszamy.

NORMATYW PARKINGOWY – KONSULTACJE SPOŁECZNE
17 sierpnia 2016

  Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 sierpnia 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia Normatywu Parkingowego dla Miasta Płocka zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu od dnia 18 sierpnia 2016 roku do dnia 7 września 2016 roku. Dyskusja publiczna odbędzie się 31 sierpnia 2016 roku o godz. 16.00, w sali koncertowej… czytaj więcej NORMATYW PARKINGOWY – KONSULTACJE SPOŁECZNE

  Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich (OKIM) jest funkcjonującym od 2014 roku narzędziem skupiającym informacje o potrzebach inwestycyjnych naszego miasta, wskazującym jednocześnie szacunkowe koszty ich realizacji. Uprzednio w ramach programowania rozwoju miasta funkcjonował Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI). Zarządzeniem Nr 260/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 lutego 2015 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 1714/2016 Prezydenta Miasta Płocka… czytaj więcej Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich przedstawiony Radnym