Zgłaszamy uwagi do strategii rządowej
30 września 2016

Trwają konsultacje programu rządowego “Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Prezydent Miasta Płocka złożył swoje uwagi do projektu dokumentu, w których między innymi wskazuje: Płock jest miastem o dużym potencjale gospodarczym, silnym ośrodkiem w skali kraju, głównym ośrodkiem miejskim w zakresie przemysłu paliwowo – energetyczego i chemicznego, jednakże jedynym miastem ponad… czytaj więcej Zgłaszamy uwagi do strategii rządowej

  Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich (OKIM) jest funkcjonującym od 2014 roku narzędziem skupiającym informacje o potrzebach inwestycyjnych naszego miasta, wskazującym jednocześnie szacunkowe koszty ich realizacji. Uprzednio w ramach programowania rozwoju miasta funkcjonował Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI). Zarządzeniem Nr 260/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 lutego 2015 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 1714/2016 Prezydenta Miasta Płocka… czytaj więcej Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich przedstawiony Radnym

Podsumowanie konferencji o mobilności miejskiej
5 maja 2016

W dniu 28 kwietnia 2016 roku w auli Urzędu Miasta Płocka odbyła się konferencja organizowana wspólnie przez Urząd Miasta Płocka, CIFAL Płock pod patronatem Związku Miast Polskich,. Tematem przewodnim konferencji postawionym w formie pytania było: „Czy zrównoważona mobilność jest wyzwaniem dla polskich samorządów?”. Konferencję otworzył Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, który w krótkim wystąpieniu zaakcentował… czytaj więcej Podsumowanie konferencji o mobilności miejskiej

Konferencja na temat mobilności w polskich miastach
15 kwietnia 2016

W dniu 28 kwietnia 2016 roku w Płocku odbędzie się konferencja pt. “Czy zrównoważona mobilność jest wyzwaniem dla polskich samorządów?” . Głównym celem konferencji jest przedstawienie koncepcji zrównoważonej mobilności i działań samorządowych w zakresie osiągnięcia celów związanych z ochroną klimatu i efektywnością energetyczną. Polskie miasta podejmują działania w zakresie programowym opracowując studia transportowe czy  plany zrównoważonego rozwoju… czytaj więcej Konferencja na temat mobilności w polskich miastach

Na sesji Rady Miasta Płocka w dniu 23 lutego 2016 roku, omawiana była sytuacja związana z funkcjonowaniem samorządu województwa mazowieckiego i przyszłą perspektywą w odniesieniu do klasyfikacji statystycznych i administracyjnych obszaru. Podczas obrad Sesji Rady Miasta Płocka sytuację obecną i uwarunkowań zmian przedstawił osobiście Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który zdecydowanie opowiada się za zachowaniem województwa… czytaj więcej Integralność administracyjna województwa mazowieckiego

Prezydent Miasta Płocka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania osiedla Dobrzyńska. W dniu 15 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Budowlanych zostanie przedstawiona wstępna koncepcja zagospodarowania osiedla, odbędzie się także dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami wraz z możliwością wnoszenia uwag. Po spotkaniu opracowanie będzie dostępne w… czytaj więcej KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA DOBRZYŃSKA

Projekty uchwał dotyczące Polityki Parkingowej miasta Płocka oraz wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania zostały na wniosek Prezydenta Miasta Płocka przekazane do Rady Miasta Płocka. Decyzję o przyjęciu zaproponowanych rozwiązań podejmie Rada Miasta Płocka na styczniowej sesji. Strefa Płatnego Parkowania w przypadku przyjęcia uchwały przez Radę będzie wprowadzona od 1 sierpnia 2016 roku. Polityka Parkingowa Miasta Płocka została… czytaj więcej Polityka Parkingowa i SPP skierowane na sesję Rady Miasta Płocka

Kluczowa infrastruktura komunikacyjna dla Płocka
16 grudnia 2015

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski zaprosił na spotkanie Parlamentarzystów, którzy reprezentują nasz okręg do rozmów na temat infrastruktury transportowej Płocka i jego obszaru funkcjonalnego. Na zaproszenie odpowiedzieli Elżbieta Gapińska (PO), Marcin Kierwiński (PO) oraz Marcin Małecki (PIS), którzy mieli możliwość zapoznania się z potrzebami naszego regionu. Prezydent Nowakowski przedstawił uwarunkowania miasta Płocka, natomiast Zastępca Prezydenta… czytaj więcej Kluczowa infrastruktura komunikacyjna dla Płocka

Nowy “Miejski Zeszyt Statystyczny”
15 grudnia 2015

Ukazał się 22. numer “Miejskiego Zeszytu Statystycznego” z danymi za 2014 rok. Najnowsza publikacja zawiera 404 pozycje, o 21 więcej niż ubiegłoroczna. Dane zawarte w „Zeszycie” pochodzą m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie, jednostek gospodarczych z terenu miasta, z wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Płocka. Odbiorcami, prezentowanych w “Miejskim Zeszycie Statystycznym” materiałów,… czytaj więcej Nowy “Miejski Zeszyt Statystyczny”

Badanie ankietowe dot. polityki parkingowej
12 października 2015

W ramach przygotowania  Polityki Parkingowej dla Miasta Płocka od dnia 12 października 2015, na zlecenie Urzędu Miasta Płocka, przeprowadzone zostanie badanie ankietowe wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie Miasta. Pozyskanie danych jest niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentu Polityki Parkingowej Miasta oraz zapoznania się z oczekiwaniami mieszkańców wobec Strefy Płatnego Parkowania. W ramach wywiadów pozyskane… czytaj więcej Badanie ankietowe dot. polityki parkingowej