Prezydent Miasta Płocka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania osiedla Dobrzyńska. W dniu 15 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Budowlanych zostanie przedstawiona wstępna koncepcja zagospodarowania osiedla, odbędzie się także dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami wraz z możliwością wnoszenia uwag. Po spotkaniu opracowanie będzie dostępne w… czytaj więcej KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA DOBRZYŃSKA

Projekty uchwał dotyczące Polityki Parkingowej miasta Płocka oraz wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania zostały na wniosek Prezydenta Miasta Płocka przekazane do Rady Miasta Płocka. Decyzję o przyjęciu zaproponowanych rozwiązań podejmie Rada Miasta Płocka na styczniowej sesji. Strefa Płatnego Parkowania w przypadku przyjęcia uchwały przez Radę będzie wprowadzona od 1 sierpnia 2016 roku. Polityka Parkingowa Miasta Płocka została… czytaj więcej Polityka Parkingowa i SPP skierowane na sesję Rady Miasta Płocka

Kluczowa infrastruktura komunikacyjna dla Płocka
16 grudnia 2015

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski zaprosił na spotkanie Parlamentarzystów, którzy reprezentują nasz okręg do rozmów na temat infrastruktury transportowej Płocka i jego obszaru funkcjonalnego. Na zaproszenie odpowiedzieli Elżbieta Gapińska (PO), Marcin Kierwiński (PO) oraz Marcin Małecki (PIS), którzy mieli możliwość zapoznania się z potrzebami naszego regionu. Prezydent Nowakowski przedstawił uwarunkowania miasta Płocka, natomiast Zastępca Prezydenta… czytaj więcej Kluczowa infrastruktura komunikacyjna dla Płocka

Nowy „Miejski Zeszyt Statystyczny”
15 grudnia 2015

Ukazał się 22. numer „Miejskiego Zeszytu Statystycznego” z danymi za 2014 rok. Najnowsza publikacja zawiera 404 pozycje, o 21 więcej niż ubiegłoroczna. Dane zawarte w „Zeszycie” pochodzą m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie, jednostek gospodarczych z terenu miasta, z wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Płocka. Odbiorcami, prezentowanych w „Miejskim Zeszycie Statystycznym” materiałów,… czytaj więcej Nowy „Miejski Zeszyt Statystyczny”

Badanie ankietowe dot. polityki parkingowej
12 października 2015

W ramach przygotowania  Polityki Parkingowej dla Miasta Płocka od dnia 12 października 2015, na zlecenie Urzędu Miasta Płocka, przeprowadzone zostanie badanie ankietowe wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie Miasta. Pozyskanie danych jest niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentu Polityki Parkingowej Miasta oraz zapoznania się z oczekiwaniami mieszkańców wobec Strefy Płatnego Parkowania. W ramach wywiadów pozyskane… czytaj więcej Badanie ankietowe dot. polityki parkingowej

Szanowni Państwo, oddajemy do Państwa dyspozycji nową stronę internetową poświęconą rozwojowi Miasta Płocka. Będzie ona stanowiła rozwinięcie i uzupełnienie działającego dotychczas miejskiego serwisu informacyjnego. Chciałbym, aby było to miejsce, w którym znajdziecie Państwo najświeższe informacje poświęcone planowaniu strategicznemu i przestrzennemu, rewitalizacji i estetyzacji miasta oraz obsłudze inwestora i współpracy z przedsiębiorcami. Uruchomienie serwisu rozwojmiasta.plock.eu ma… czytaj więcej Uruchomienie serwisu rozwojmiasta.plock.eu