Wsparcie PARP dla przedsiębiorstw
22 lipca 2015

Jeszcze tylko do 4 sierpnia przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner mogą składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o wsparcie na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia takiego wniosku projektowego. Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/index/1817

Dnia 30 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął aktualizację harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2015 rok, wśród których znajdują się również działania przeznaczona dla przedsiębiorców. W zaktualizowanym harmonogramie dokonano zmian w zakresie wskazania miesięcy, w których otwarte zostaną nabory oraz zmian terminów… czytaj więcej Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków dla mazowieckiego RPO

1 6 7 8