17 grudnia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie dyplomów i nagród w zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego konkursu na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną”. Konkurs skierowany był do wszystkich przedsiębiorców, których punkty handlowe lub usługowe są dostępne z przestrzeni publicznych i posiadają witrynę ekspozycyjną. Celem konkursu jest promowanie dobrych wzorców estetycznych poprzez poprawę wizerunku przestrzeni… czytaj więcej ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ WITRYNĘ ŚWIĄTECZNĄ 2017”

Zapraszamy na “Prezenty na Tumskiej”
14 grudnia 2017

Już 15 grudnia w godz. 17.00-20.00 15 grudnia 2017 r. w godzinach 17.00-20.00 zapraszamy na wydarzenie “Prezenty na Tumskiej”! “Prezenty na Tumskiej” to event, który wprowadzi uczestników w świąteczną atmosferę. Na każdym odcinku ulicy ustawione zostaną sceny, na których zobaczyć będzie można występy muzyczne i artystyczne. Dodatkowo przygotowanych zostanie wiele animacji i zabaw świątecznych oraz… czytaj więcej Zapraszamy na “Prezenty na Tumskiej”

Dotacje na remonty
1 grudnia 2017

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach. Dotacje na remonty obiektów zabytkowych przyznawane są na podstawie Uchwały Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku. O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel zabytku lub podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z… czytaj więcej Dotacje na remonty

W tym roku, po raz czwarty zapraszamy właścicieli placówek handlowo-usługowych do współtworzenia magicznej atmosfery świątecznej i wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2017”. Pragniemy nagrodzić wyjątkowe witryny, zaaranżowane z pomysłem, które zapraszają do odwiedzenia sklepów oraz tworzą niezapomnianą, świąteczną scenerię miasta. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i jej przesłanie drogą… czytaj więcej Konkurs na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2017”

Spółdzielnia Pomysłów – zgłoś pomysł
7 listopada 2017

Informujemy, że trwa VII edycja konkursu organizowanego przez SGB-Bank Spółka Akcyjna pod nazwą “Spółdzielnia pomysłów”. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych oraz stowarzyszeń i fundacji, które mają pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy. Zwycięskie projekty wybierze komisja konkursowa w oparciu m.in. o następujące kryteria: społeczne znaczenie realizowanej inicjatywy; włączenie lokalnej społeczności w… czytaj więcej Spółdzielnia Pomysłów – zgłoś pomysł

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu Narutowicza w Płocku. Na wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie czekamy do dnia 20 listopada 2017 roku. Konkurs ma na celu uzyskanie spójnej w wyrazie urbanistycznym i architektonicznym, atrakcyjnej, funkcjonalnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej. Zgodnie z założeniami projektowana koncepcja powinna uwzględniać historyczny… czytaj więcej Konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku”

Specjalna Strefa Rewitalizacji powołana
4 października 2017

Informujemy, że w dniu 4 października 2017 roku weszła w życie uchwała ustanawiająca tzw. Specjalną Strefę Rewitalizacji. Zgodnie z podjętą uchwałą Specjalną Strefą Rewitalizacji objęty został pierwszy podobszar rewitalizacji – Stare Miasto, Kolegialna i część nabrzeża. Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona została na 10 lat. W tym czasie możliwe będzie zastosowanie szczególnych rozwiązań z zakresu mieszkalnictwa,… czytaj więcej Specjalna Strefa Rewitalizacji powołana

Informujemy, że trwa III edycja konkursu grantowego organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK i Banku Zachodniego WBK pod hasłem „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”. W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy kreatywny i konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy, który zostanie zgłoszony za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia lub pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu… czytaj więcej Trwa nabór wniosków do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”

Trwa realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych
7 września 2017

Zapraszamy na krótką relację fotograficzną z realizowanych przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji. _ _ ul. Tumska 9 Remont z zabytkowego budynku przy ulicy Tumskiej 9. Dzięki wsparciu z budżetu miasta Płocka już wkrótce elewacja dawnego „Hotelu Angielskiego” odzyska swój blask. _ _ ul. Warszawska 2 Dobiega końca przebudowa kamienicy przy ul. Warszawskiej 2. Dzięki… czytaj więcej Trwa realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych

W dniu 29 sierpnia 2017 roku Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o powołaniu tzw. Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Celem wprowadzanych rozwiązań jest zapewnienie sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych, w przyjętym w zeszłym roku, Programie Rewitalizacji. Zgodnie z podjętą uchwałą Specjalną Strefą Rewitalizacji objęty zostanie pierwszy podobszar rewitalizacji – Stare Miasto, Kolegialna i część nabrzeża. Na obszarze… czytaj więcej Specjalna Strefa Rewitalizacji – uchwała podjęta