Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji. Łączna kwota środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 przeznaczona na pożyczki wynosi ok. 103 mln zł. Pożyczki mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wynikają bezpośrednio z obowiązujących programów rewitalizacji. Nabór wniosków realizowany… czytaj więcej Nabór wniosków o udzielenie pożyczki JESSICA2 na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji

Dotacje na remonty nieruchomości przyznane
23 maja 2018

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Rada Miasta Płocka przyznała dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków. Z miejskiej kasy wsparte zostaną remonty 6 obiektów. Na ten cel przeznaczono kwotę 241.300 zł. Dotacje zostały przyznane właścicielom nieruchomości, które położone są na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ustanowionej… czytaj więcej Dotacje na remonty nieruchomości przyznane

Stacja RodziNovo zaprasza
13 kwietnia 2018

Zapraszamy całe rodziny do udziału w spotkaniach pod nazwą „Stacja RodziNovo”. W każdy weekend kwietnia, maja oraz pierwszy weekend czerwca Stowarzyszenie Człowiek Kultura dzięki wsparciu finansowemu z budżetu miasta zaprasza na darmowe warsztaty i spektakle teatralne, gry i zabawy zespołowe oraz seanse filmowe. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w NovymKinie Przedwiośnie. Start o godz. 13.00.… czytaj więcej Stacja RodziNovo zaprasza

Zapraszamy do zapoznania się z pracami złożonymi w zorganizowanym konkursie na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku”. Prace konkursowe wykonane przez uczestników konkursu można oglądać do 11 maja br. w Urzędzie Miasta Płocka przed Aulą na I piętrze. Na wystawę składa się 13 koncepcji nadesłanych przez architektów z całej Polski. Przedstawiają one… czytaj więcej Koncepcja na zagospodarowanie Placu Narutowicza – wystawa pokonkursowa

Dotacje na zabytki przyznane
28 marca 2018

W dniu 22 marca 2018 roku, po raz trzynasty, Rada Miasta Płocka przyznała dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Płocka. W tym roku z miejskiej kasy wsparte zostaną remonty 9 zabytków. Na ten cel przeznaczono 445.338 zł. Wykaz dotacji przyznanych w 2018 roku: Lp. Adres zabytku Nazwa… czytaj więcej Dotacje na zabytki przyznane

W dniu 22 marca 2018 roku ogłoszone zostały wyniki konkursu na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku”. Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami oraz na otwarcie wystawy pokonkursowej, które nastąpi w dniu 11 kwietnia 2018 roku o godz. 12.00 przed Aulą Urzędu Miasta Płocka.

W dniu 6 marca 2018 roku w Auli Ratusza odbyła się dyskusja nad projektem tzw. uchwały krajobrazowej. Podczas spotkania Pan Michał Balski – Kierownik Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta przedstawił opracowany projekt tzw. uchwały krajobrazowej, która dotyka trzech zasadniczych obszarów kształtujących otaczającą nas przestrzeń: tablic i urządzeń reklamowych, w tym szyldów, obiektów małej architektury i… czytaj więcej Trwają konsultacje projektu tzw. uchwały krajobrazowej

W dniu 23 lutego 2018 r. Zarządzeniem Nr 4028/2018 zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji. W tym roku, po raz drugi w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłosiliśmy otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W jego ramach chcieliśmy dofinansować organizacje pozarządowe… czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji

12 lutego 2018

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lutego 2018 roku od dnia 12 lutego 2018 r. do dnia 9 marca 2018 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z… czytaj więcej

Już po raz drugi zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3907/2018 Prezydenta Miasta Płocka w ramach otwartego konkursu ofert udzielone zostaną dotacje na realizację zadań, które skierowane zostaną do mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz będą zgodne z celami, kierunkami oraz typami przedsięwzięć wskazanych w Płockim Programie Rewitalizacji (załącznik… czytaj więcej Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji