Informujemy, iż w dniu 1 marca 2017 roku rusza nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. W ramach konkursu można się ubiegać o wsparcie wyłącznie na projekty infrastrukturalne, czyli takie w których istotą projektu jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych trwałych cech funkcjonalnych. Wnioski można składać w następujących kategoriach… czytaj więcej Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – rusza nabór wniosków

Informujemy, że w dniu 21 lutego 2017 roku uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Płocki Program Rewitalizacji w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały Nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 roku został pozytywnie oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Wpis do Wykazu programów rewitalizacji… czytaj więcej Płocki Program Rewitalizacji wpisany do Wykazu programów rewitalizacji

Konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym” Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym. Na wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie czekamy do dnia 15 marca 2017… czytaj więcej Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

Witryny sklepowe są nieodłącznym elementem świątecznego wystroju Płocka, a ich wygląd zdecydowanie wpływa na jakość całej przestrzeni publicznej. Dlatego po raz trzeci w Płocku został zorganizowany konkurs na najpiękniejszą witrynę świąteczną. Konkurs ma na celu promocję dobrych wzorców estetycznych, które wpływają na poprawę wizerunku przestrzeni publicznych oraz nagrodzenie najciekawszej świątecznej dekoracji o tematyce bożonarodzeniowej. Witryny… czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2016”

Informujemy, że w okresie od dnia 30.12.2016 do dnia 15.03.2017 planowany jest nabór wniosków w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach konkursu wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające… czytaj więcej Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w ramach RPO WM 2014-2020

Prezydent Miasta Płocka zachęcając do współtworzenia niezapomnianej, magicznej atmosfery świątecznej ogłasza konkurs na najpiękniejszą witrynę świąteczną. Do konkursu zapraszamy właścicieli placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych na terenie Płocka, którzy udekorują swoje witryny dekoracjami o tematyce bożonarodzeniowej. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: estetyka@plock.eu lub złożenie jej w Biurze… czytaj więcej Konkurs na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2016″

Dotacje na remonty zabytków – nowe zasady
13 października 2016

Urząd Miasta Płocka informuje, że uległy zmianie zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie miasta Płocka. Zgodnie z nowymi zasadami, określonymi Uchwałą Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku, zmianie uległ termin składania wniosków o udzielenie dotacji. Aby uzyskać dotację na prace planowane… czytaj więcej Dotacje na remonty zabytków – nowe zasady

Spacer konsultacyjny Programu Rewitalizacji
10 października 2016

W dniu 8 października 2016 roku w ramach konsultacji społecznych projektu „Płockiego Programu Rewitalizacji” odbył się spacer studyjny po pierwszym podobszarze rewitalizacji. W spacerze wzięli udział przedstawiciele Płockiego Komitetu Rewitalizacji, mieszkańcy Płocka oraz pracownicy Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta. Jego celem było przybliżenie interesariuszom rewitalizacji zapisów projektu gminnego programu rewitalizacji, w tym zaproponowanych w programie… czytaj więcej Spacer konsultacyjny Programu Rewitalizacji

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 września 2016 roku zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Płockiego Programu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 30 września do dnia 31 października 2016 roku w formie: spaceru studyjnego po pierwszym podobszarze rewitalizacji w dniu 8 października 2016 roku o godzinie 11.00… czytaj więcej Płocki Program Rewitalizacji – Konsultacje społeczne

Płocki Komitet Rewitalizacji powołany
13 września 2016

W odpowiedzi na potrzebę wzmacniania dialogu między różnymi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji, w dniu 8 września 2016 roku Prezydent Miasta Płocka powołał Płocki Komitet Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji stanowić będzie swoiste forum, na którym przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, właścicieli nieruchomości będą mogli dyskutować i formułować wspólne stanowisko wobec władz miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia… czytaj więcej Płocki Komitet Rewitalizacji powołany