Dotacje na zabytki przyznane w 2015 roku
28 kwietnia 2015

Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy ośmiu płockich zabytkach dofinansowane zostanie w tym roku ze środków budżetu miasta Płocka. W dniu 28 kwietnia 2015 roku Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 120/VII/2015 przyznała prywatnym właścicielom kamienic, wspólnotom mieszkaniowym, podmiotom kościelnym oraz lokalnym przedsiębiorcom dotacje na remonty zabytkowych obiektów. Wykaz wniosków, którym przyznano dotacje Lp.… czytaj więcej Dotacje na zabytki przyznane w 2015 roku

W dniu 23 kwietnia 2015 roku do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt ustawy o rewitalizacji. Ustawa ma stworzyć ramy prawne dla kompleksowej rewitalizacji w Polsce. Ustawa nada odpowiednie ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce, których obecnie brakuje, zachęcając coraz więcej samorządów do prowadzenia tego procesu. Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych… czytaj więcej Konsultacje publiczne projektu ustawy o rewitalizacji

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji. W ramach rozpoczętych prac nad opracowaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2014-2020 i lata następne planujemy przeprowadzić cykl spotkań oraz debat, do udziału w których zapraszamy wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji. Pierwszym przedsięwzięciem w ramach prowadzonych konsultacji będzie spotkanie informacyjne, które odbędzie… czytaj więcej Konsultacje społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji – spotkanie informacyjne

W dniu 21 grudnia 2014 roku podczas „Wigilii przed Ratuszem” został rozstrzygnięty konkurs na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2014”. W Płocku, w tym roku pierwszy raz został zorganizowany konkurs na najpiękniejszą witrynę świąteczną, w którym udział wzięli właściciele placówek handlowo-usługowych. Do konkursu zgłoszono 22 witryny. Wyboru najpiękniejszej witryny dokonała powołana przez Prezydenta Miasta Płocka komisja konkursowa… czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2014”

Narodowy Plan Rewitalizacji – założenia
24 czerwca 2014

W dniach 4-6 czerwca 2014 r. podczas III Kongresu Rewitalizacji Miast, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprezentowało założenia Narodowego Planu Rewitalizacji. Narodowy Plan Rewitalizacji ma być dokumentem rządowym, który stworzy przyjazne warunki dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce, np. poprzez projekty zmian w prawie, stworzenie spójnego systemu i określenie źródeł finansowania rewitalizacji, promowanie dobrych praktyk, dzielenie się… czytaj więcej Narodowy Plan Rewitalizacji – założenia

W dniu 10 października 2013 roku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Atrakcyjny Nowy Rynek”. Konkurs „Atrakcyjny Nowy Rynek” zorganizowany został przez Prezydenta Miasta Płocka i Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku. Jego celem było przedstawienie w formie plastycznej wizji rozwoju Nowego Rynku. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych… czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Atrakcyjny Nowy Rynek”

1 10 11 12