Modelowa rewitalizacja miast
14 lipca 2015

Miasto Płock bierze udział w konkursie dotacji, ogłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – „Modelowa rewitalizacja miast”. Złożona fiszka projektu pod nazwą „ReCeP- ta dla miasta – Przepis na Rewitalizację Centrum Płocka” uzyskała pozytywną ocenę formalną i zakwalifikowała się do dalszego etapu. Obecnie rozpoczęła pracę komisja konkursowa, która dokona oceny merytorycznej. Ze względu na dużą… czytaj więcej Modelowa rewitalizacja miast

Trwa druga edycja konkursu grantowego organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”. Celem konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w… czytaj więcej Druga edycja konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”

Warsztaty dla osiedla Radziwie
3 lipca 2015

W dniu 2 lipca 2015 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Cichej 12a odbyły się warsztaty dla Trzeciego Obszaru Rewitalizacji (TOR) w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Płocka. Warsztaty dla osiedla Radziwie podobnie jak w przypadku warsztatów dla pozostałych obszarów wskazanych do rewitalizacji rozpoczęły się od prezentacji uczestników. Później dr… czytaj więcej Warsztaty dla osiedla Radziwie

Warsztaty dla osiedli Dobrzyńska i Skarpa
2 lipca 2015

W dniu 1 lipca 2015 r. w siedzibie Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ul. Mościckiego 4 odbyły się warsztaty dla Drugiego Obszaru Rewitalizacji (DOR) w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Płocka. Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji uczestników, po której zaczęła się praca w grupach. Pierwszym zadaniem była analiza SWOT wskazująca na silne… czytaj więcej Warsztaty dla osiedli Dobrzyńska i Skarpa

W dniu 30 czerwca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rewitalizacji, która stworzy ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce. Projektowane zapisy uporządkują dzisiejsze pojmowanie rewitalizacji. Projekt ustawy wskazuje, że rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jego istotę stanowią zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,… czytaj więcej Rząd przyjął projekt ustawy o rewitalizacji

W dniu 30 czerwca 2015 r. w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Tumskiej 9 odbyły się warsztaty dla Pierwszego Obszaru Rewitalizacji (POR) w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Płocka. Podczas warsztatów, kierując się zasadami otwartości, przejrzystości i konsensusu, podjęliśmy próbę zastanowienia się nad silnymi i słabymi stronami obszaru wskazanego do rewitalizacji. Omówione… czytaj więcej Warsztaty dla osiedli Stare Miasto i Kolegialna

W dniu 23 czerwca 2015 roku Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski oraz zarząd Krajowej Spółki Cukrowej – Marek Spuz vel Szpos i Tomasz Olenderek podpisali list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektu „Rewitalizacja, adaptacja i modernizacja zabytkowych budynków byłej Cukrowni Borowiczki, w celu nadania nowej funkcji użytkowej i kulturalnej”. Mając na uwadze fakt… czytaj więcej Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy przy rewitalizacji terenów Cukrowni Borowiczki

W dniu 22 czerwca 2015 r. w siedzibie Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki 6 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Płocka. Spotkanie poprowadził dr hab. inż. arch. Piotr Lorens Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, który jest naukowo i zawodowo związany z rozwojem i… czytaj więcej Spotkanie konsultacyjne w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego

Zgodnie z zapowiedziami zapraszamy wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji na kolejne spotkania konsultacyjne w ramach prac nad opracowaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2014-2020 i lata następne. Spotkanie konsultacyjne Data: 22 czerwca br. (poniedziałek) Godz. 17.30 Miejsce: siedziba Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki 6   Podczas spotkania omówiona zostanie diagnoza społeczno-gospodarcza i przestrzenna… czytaj więcej Konsultacje społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji – ciąg dalszy.

Ustawa krajobrazowa podpisana
15 maja 2015

W dniu 15 maja 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał tzw. ustawę krajobrazową, uchwaloną przez Sejm pod koniec kwietnia br. Przyjęte przepisy pozwolą m.in. na uporządkowanie kwestii obecności reklam w przestrzeni publicznej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawa krajobrazowa), daje samorządom konkretne narzędzia do wywierania realnego… czytaj więcej Ustawa krajobrazowa podpisana