Spotkanie w sprawie zagospodarowania Nowego Rynku
9 września 2015

W odpowiedzi na wniosek mieszkańców Prezydent Miasta Płocka zaprasza na spotkanie w sprawie zagospodarowania Nowego Rynku. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 września 2015 roku (środa) o godz. 17.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem tej części miasta. Spotkanie odbędzie się w ramach prac nad opracowaniem aktualizacji Lokalnego… czytaj więcej Spotkanie w sprawie zagospodarowania Nowego Rynku

W dniu 27 sierpnia 2014 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w XIX Edycji Konkursu “Modernizacja Roku 2014” . W kategorii „obiekty edukacyjne” nagrodę otrzymało Miasto Płock za modernizację Liceum Ogólnokształcącego im. marsz. St. Małachowskiego. Inwestycja realizowana była w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka pod nazwą… czytaj więcej Konkurs “Modernizacja Roku 2014” – nagrody dla Płocka

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji na II cykl warsztatów organizowanych w ramach prac nad opracowaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2014-2020 i lata następne. Warsztaty odbędą się w następujących terminach: w dniu 01.09.2015 roku o godz. 17.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Cichej 12a – osiedle Radziwie, w dniu… czytaj więcej Konsultacje społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji – II cykl warsztatów

Młody Obywatel to program, którego celem jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Tematem przewodnim obecnej edycji programu jest aktywność fizyczna: sportowe zapędy naszych sąsiadów, aktywny sposób spędzania czasu, dawne gry i zabawy, jak poprzez sport można pomagać innym. Młody Obywatel jest… czytaj więcej Trwa rekrutacja projektów do programu „Młody Obywatel”

Trwa remont budynku po byłym kinie „Diana”
20 sierpnia 2015

Trwa remont Domu Parafialnego przy ul. Kazimierza Wielkiego 7, w którym kiedyś mieściło się kino „Diana”. Remont odbywa się w ramach przyznanej z budżetu miasta Płocka dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. W roku 2015 wykonany zostanie remont dachu obejmujący m.in. wymianę więźby dachowej, pokrycia dachu, rynien i rur spustowych. Prace… czytaj więcej Trwa remont budynku po byłym kinie „Diana”

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016
18 sierpnia 2015

Organizacje III sektora w tym także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego już we wrześniu będą mogły ubiegać się o środki w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz… czytaj więcej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016

Sejm uchwalił ustawę o rewitalizacji
24 lipca 2015

Zgodnie z uchwaloną ustawą, istotą rewitalizacji będą zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Ustawa kładzie nacisk na włączenie społeczności lokalnej w proces odnowy – począwszy od planowania, przez realizację aż po ocenę działań. Prowadzone będą konsultacje społeczne (m.in. w formie ankiet, wywiadów i… czytaj więcej Sejm uchwalił ustawę o rewitalizacji

Podsumowanie I cyklu warsztatów
21 lipca 2015

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniami I cyklu warsztatów dla obszarów wstępnie wytypowanych do rewitalizacji w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Płocka.Na stronie (link tutaj) dostępne są wyniki pracy grupowej wszystkich zadań wykonywanych przez uczestników warsztatów, w tym: Analiza SWOT i problemy obszaru, Określenie celów i działań do podjęcia, Określenie obszarów interwencji i… czytaj więcej Podsumowanie I cyklu warsztatów

Remont wieży północnej Bazyliki Katedralnej
17 lipca 2015

Dzięki wsparciu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Płocka rozpoczął się remont wieży północnej Bazyliki Katedralnej. Ze środków budżetu miasta dofinansowane zostaną prace polegające na remoncie dachu wieży północnej w tym wymiana pokrycia dachowego, więźby dachowej, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w wieży północnej. Prace… czytaj więcej Remont wieży północnej Bazyliki Katedralnej

Remont kamienicy przy Grodzkiej 7
15 lipca 2015

Trwa remont kamienicy przy ul. Grodzkiej 7. Remont odbywa się w ramach przyznanej z budżetu miasta Płocka dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Kamienica przy ul. Grodzkiej 7 wpisana jest indywidualnie do rejestru zabytków pod nr 738. Zgodnie z dokumentacją techniczną kamienica poddana zostanie kompleksowej przebudowie i rozbudowie. Powstanie w niej… czytaj więcej Remont kamienicy przy Grodzkiej 7