Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Lotnisko” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 4 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9… czytaj więcej PLAN LOTNISKO – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 marca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Lotnisko” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 3 kwietnia 2018 roku do dnia 25 kwietnia… czytaj więcej PLAN LOTNISKO- OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 marca 2018 roku o zmianie Obwieszczenia z dnia 02 marca 2018 roku w sprawie wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Borowiczki” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o zmianie terminu: zakończenia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu do dnia 6 kwietnia… czytaj więcej UWAGA – ZMIANA OBWIESZCZENIA W SPRAWIE PLANU BOROWICZKI

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Borowiczki” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 4 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17… czytaj więcej PLAN BOROWICZKI – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 marca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Borowiczki” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 12 marca 2018 roku do dnia 3 kwietnia… czytaj więcej PLAN BOROWICZKI – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 4027/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku rozpatrzył uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście – wschód” w Płocku. Zapoznaj się z treścią Zarządzenia… Zapoznaj się z treścią Załącznika do Zarządzenia…