Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Swojska-Nowickiego” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 04 marca 2019 roku do dnia 25… czytaj więcej PLAN SWOJSKA-NOWICKIEGO – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lutego 2019 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska-Ostatnia” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 15 marca 2019 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 października 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Sikorskiego-Kutrzeby” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 24 października 2018 roku do dnia 16… czytaj więcej PLAN SIKORSKIEGO-KUTRZEBY – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 września 2018 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska-Ostatnia” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 12 października 2018 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 czerwca 2018 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 2 lipca 2018 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 czerwca 2018 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 2 lipca 2018 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Zatorze” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 4 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10… czytaj więcej PLAN ZATORZE – PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Zatorze” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 5 czerwca 2018 roku do dnia 26 czerwca… czytaj więcej PLAN ZATORZE – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO