Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Górna-Ośnicka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10… czytaj więcej PLAN GÓRNA-OŚNICKA – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Górna-Ośnicka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 07 stycznia 2020 roku do… czytaj więcej PLAN GÓRNA-OŚNICKA – OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W dniu 24 października 2019 roku Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 216/XIII/2019 uchwaliła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Górna-Ośnicka” w Płocku Zachęcamy do zapoznania się z planem – link do uchwały. Plan zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od daty publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “IMIELNICA” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD i 19KDJ. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu… czytaj więcej PLAN IMIELNICA – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ZAKRESIE TERENÓW: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD I 19KDJ

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “KWIATKA-KRÓLEWIECKA” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16… czytaj więcej PLAN KWIATKA-KRÓLEWIECKA – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 sierpnia 2019 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Imielnica” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD i 19KDJ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na… czytaj więcej PLAN IMIELNICA – OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ZAKRESIE TERENÓW: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD I 19KDJ

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 sierpnia 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kwiatka-Królewiecka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 12 sierpnia 2019 roku do dnia 02… czytaj więcej PLAN KWIATKA-KRÓLEWIECKA – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Lotnisko” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 05 marca 2019 roku do dnia 25… czytaj więcej PLAN LOTNISKO – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO