Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2015 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miodowa – Łukasiewicza” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 20 marca 2015 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem…

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 stycznia 2015 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna – południe” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 23 lutego 2015 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem…

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 września 2014 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Linii 400 kV” na osiedlu Trzepowo w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 8 października 2014 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem…

GÓRNA – OŚNICKA – SPROSTOWANIE BŁĘDU
25 marca 2014

W dniu 25 marca 2014 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 664/XXXIX/2013 w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr 304/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zapoznaj się z Uchwałą…

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lutego 2012 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna – Ośnicka” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 16 marca 2012 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem…

1 8 9 10