Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 2159/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku zmienił Zarządzenie Nr 915/2019 z dnia 8 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka w Płocku. Zapoznaj się z treścią Zarządzenia / Załącznika

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 stycznia 2021 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 18 lutego 2021 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

Prezydent Miasta Płocka zaprasza na spotkanie konsultacyjne I dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego „Stare Miasto”w Płocku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony… czytaj więcej SPOTKANIE KONSULTACYJNE I DOTYCZĄCE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „STARE MIASTO”W PŁOCKU

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Lotnisko” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20… czytaj więcej PLAN LOTNISKO – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 czerwca 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Lotnisko” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 16 czerwca 2020 roku do dnia 6 lipca… czytaj więcej PLAN LOTNISKO- OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Płocka W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego wstrzymuję procedurę sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka–Królewiecka” w Płocku i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku w zakresie wyłożenia ich do publicznego wglądu oraz odwołuję dyskusje publiczne nad przyjętymi w nich rozwiązaniami. O terminie ponownego wyłożenia przedmiotowych projektów planów… czytaj więcej MPZP “KWIATKA-KRÓLEWIECKA” I “STARE MIASTO” – ZAWIESZENIE PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kwiatka Królewiecka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia… czytaj więcej MPZP Kwiatka – Królewiecka – Wyłożenie do publicznego wglądu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto” w Płocku 3 marca 2020 roku (wtorek), godzina 16:00 Staromiejskie Centrum Biznesu „Przetwornia” przy ul. Synagogalnej 4 Treść ogłoszenia Konsultacje realizowane w związku z prowadzoną procedurą sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku oraz uczestnictwem Gminy Miasto Płock w projekcie pn. „Rozwinięcie… czytaj więcej KONSULTACJE SPOŁECZNE MPZP “STARE MIASTO” W PŁOCKU

1 2 3 11