OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Płocka W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego wstrzymuję procedurę sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka–Królewiecka” w Płocku i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku w zakresie wyłożenia ich do publicznego wglądu oraz odwołuję dyskusje publiczne nad przyjętymi w nich rozwiązaniami. O terminie ponownego wyłożenia przedmiotowych projektów planów… czytaj więcej MPZP “KWIATKA-KRÓLEWIECKA” I “STARE MIASTO” – ZAWIESZENIE PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kwiatka Królewiecka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia… czytaj więcej MPZP Kwiatka – Królewiecka – Wyłożenie do publicznego wglądu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto” w Płocku 3 marca 2020 roku (wtorek), godzina 16:00 Staromiejskie Centrum Biznesu „Przetwornia” przy ul. Synagogalnej 4 Treść ogłoszenia Konsultacje realizowane w związku z prowadzoną procedurą sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku oraz uczestnictwem Gminy Miasto Płock w projekcie pn. „Rozwinięcie… czytaj więcej KONSULTACJE SPOŁECZNE MPZP “STARE MIASTO” W PŁOCKU

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Górna-Ośnicka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10… czytaj więcej PLAN GÓRNA-OŚNICKA – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Górna-Ośnicka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 07 stycznia 2020 roku do… czytaj więcej PLAN GÓRNA-OŚNICKA – OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W dniu 24 października 2019 roku Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 216/XIII/2019 uchwaliła Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Górna-Ośnicka” w Płocku Zachęcamy do zapoznania się z planem – link do uchwały. Plan zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od daty publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “IMIELNICA” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD i 19KDJ. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu… czytaj więcej PLAN IMIELNICA – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ZAKRESIE TERENÓW: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD I 19KDJ

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “KWIATKA-KRÓLEWIECKA” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16… czytaj więcej PLAN KWIATKA-KRÓLEWIECKA – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

1 2 3 10