W związku z prowadzoną procedurą sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku część I oraz uczestnictwie Gminy Miasto Płock w projekcie pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się… czytaj więcej Spotkanie konsultacyjne mpzp “Stare Miasto” cz. I

Wyłożenie mpzp “Stare Miasto” cz. I
1 grudnia 2021

Od dnia 30 listopada 2021 roku do dnia 21 grudnia 2021 roku prowadzone będzie wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto w Płocku część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka.… czytaj więcej Wyłożenie mpzp “Stare Miasto” cz. I

INFORMACJA Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 marca 2021 roku o zamieszczeniu WNIOSKU O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ I INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 219 z późn. zm.)… czytaj więcej WNIOSEK O INWESTYCJĘ MIESZKANIOWĄ – OSIEDLE KOSTROGAJ MIESZKANIOWY

Dzisiaj na stronie udostępniony został Informator dla mieszkańców Miasta Płocka – uczestników konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego. Publikacja powstała w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”, realizowanego przez Fundację Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na Nowo” w partnerstwie… czytaj więcej INFORMATOR DOTYCZĄCY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PLANOWANIU

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1842/2020 z dnia 19 października 2020 roku rozpatrzył uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto” w Płocku oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Zapoznaj się z treścią Zarządzenia / Załącznika nr 1 / Załącznika nr 2

TARCZA 4.0 (Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw), w art. 50 z dniem 24 lipca 2020 roku wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Skutkiem wprowadzonych zmian jest podwyższenie do 598 zł opłaty… czytaj więcej ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY SKARBOWEJ ZA DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU!