Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1842/2020 z dnia 19 października 2020 roku rozpatrzył uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto” w Płocku oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Zapoznaj się z treścią Zarządzenia / Załącznika nr 1 / Załącznika nr 2

TARCZA 4.0 (Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw), w art. 50 z dniem 24 lipca 2020 roku wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Skutkiem wprowadzonych zmian jest podwyższenie do 598 zł opłaty… czytaj więcej ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY SKARBOWEJ ZA DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU!