Znowelizowane przepisy Prawa budowlanego przewidują możliwość budowy domu jednorodzinnego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Nowelizacja weszła w życie 28 czerwca 2015 roku. Zasadniczym celem zmian wprowadzonych przez nowelizację jest uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej. Nowe przepisy dokonują przede wszystkim rozszerzenia katalogu obiektów budowlanych, przy budowie których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę i… czytaj więcej BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO MOŻLIWA BEZ POZWOLENIA