W dniu 29 czerwca odbyło się inauguracyjne spotkanie w auli Urzędu Miasta dotyczące Polityki Parkingowej. Na auli zebrali się zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy, radni miejscy, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka Jackiem Terebusem. Na spotkaniu były omówione wyniki badań, które były uprzednio realizowane w Płocku i dotyczyły zachowań kierowców i… czytaj więcej Konsultacje dotyczące Polityki Parkingowej Miasta Płocka

Nowe dane na stronie…
14 lipca 2015

  Na stronie, w zakładce “OPRACOWANIA PLANISTYCZNE”, udostępniono możliwość zapoznania się z opracowywanymi na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta Płocka koncepcjami uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną. Obecnie udostępniono trzy opracowania koncepcyjne: Koncepcja kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Górna – Ośnicka” w Płocku Koncepcja układu sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Radziwie Koncepcja uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej dla… czytaj więcej Nowe dane na stronie…

Na stronie udostępniono dane, dzięki którym można zapoznać się z Modelem 3D zabudowy miasta. Model ten przygotowany został zgodnie z treścią Topograficznej Bazy Danych, ortofotomapy, ewidencją gruntów i budynków, a także w oparciu o bezpośrednie pomiary w terenie. Przejdź do strony…

Znowelizowane przepisy Prawa budowlanego przewidują możliwość budowy domu jednorodzinnego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Nowelizacja weszła w życie 28 czerwca 2015 roku. Zasadniczym celem zmian wprowadzonych przez nowelizację jest uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej. Nowe przepisy dokonują przede wszystkim rozszerzenia katalogu obiektów budowlanych, przy budowie których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę i… czytaj więcej BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO MOŻLIWA BEZ POZWOLENIA