Pracujemy na rzecz adaptacji do zmian klimatu
24 maja 2017

Miasto Płock na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska jest uczestnikiem projektu dotyczącego adaptacji do zmian klimatu. W wyniku prowadzonych prac Ministerstwo Środowiska wyłoniło podmiot wspomagający proces budowania podejścia do adaptacji do zmian klimatu, którym jest konsorcjum firm: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Arcadis oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.… czytaj więcej Pracujemy na rzecz adaptacji do zmian klimatu

  Obwieszczeniem z dnia 23 stycznia 2017 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego zawiadomił o podjęciu Uchwały  Nr 196/16 z dnia 21 listopada 2016 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Poinformował, iż wnioski do sporządzanego dokumentu można składać w terminie do 31 lipca 2017 roku. Szczegółowe informacje znajdują… czytaj więcej PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – OBWIESZCZENIE

Smart City w SPP – płać komórką
2 lutego 2017

Obecnie istnieje możliwość dokonywania opłaty za postój pojazdu samochodowego w granicach strefy płatnego parkowania (SPP) poprzez wykup abonamentu przez uprawnionych, zakup biletu w parkomacie, jak również za pomocą płatności mobilnych. Ostatnia forma płatności jest prowadzona w ramach SPP w Płocku przez trzech operatorów: moBILET, SkyCash, ePark. Niewątpliwą zaletą płatności mobilnych jest stały dostęp do parkomatu… czytaj więcej Smart City w SPP – płać komórką

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 23
16 grudnia 2016

Przedstawiamy 23. numer „Miejskiego Zeszytu Statystycznego”. Publikacja prezentuje dane statystyczne dotyczące Płocka na tle podregionu ciechanowsko-płockiego i województwa mazowieckiego, a niektóre wskaźniki dotyczące struktury badanych zjawisk odnosi do wskaźników ogólnopolskich. W swojej treści i formie prezentacji materiału liczbowego koresponduje ona                     z poprzednimi wydaniami „Zeszytu”. Miejski Zeszyt Statystyczny przekazywany jest m.in. do płockich bibliotek i uczelni.… czytaj więcej Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 23

Informujemy, że trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Zgodnie z nowymi zasadami, określonymi Uchwałą Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku na wnioski o udzielenie dotacji czekamy do dnia 31 grudnia 2016 roku. O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel zabytku wpisanego… czytaj więcej Dotacje na remonty zabytków – nabór wniosków

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Płocka
2 grudnia 2016

Nagroda przyznawana jest przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Płocku,którzy wnoszą znaczący wkład we wspieranie lokalnej społeczności, zwiększenie świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Ważnym kryterium jest też przyczynianie się do unowocześniania i rozwoju lokalnej gospodarki budując jej pozytywny wizerunek. Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Płocka jest kontynuacją organizowanego od 2013 roku konkursu „Przedsiębiorca… czytaj więcej Nagroda Gospodarcza Prezydenta Płocka

Weź udział w grze City Hall 2.0!
17 czerwca 2016

Tematem przewodnim gry jest… rewitalizacja. W trakcie rozgrywki uczestnicy podzieleni zostaną na zespoły zarządzające jednym z pięciu obszarów. Mając do dyspozycji wirtualny budżet uczestnicy gry będą proponować działania, które ich zdaniem. doprowadzą do poprawy sytuacji w poszczególnych obszarach. Na grę zapraszają CIFAL Płock, Książnica Płocka oraz Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Zaplanowana na poniedziałek… czytaj więcej Weź udział w grze City Hall 2.0!

Przedsiębiorca z klimatem
11 kwietnia 2016

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma zaszczyt zaprosić na konferencję „Przedsiębiorca z klimatem” która odbędzie się w Płocku 10 maja 2016 r. o godz. 9:00 w Hotelu BEST WESTERN, Al. St. Jachowicza 49 Podczas konferencji eksperci – z Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej przestawią praktyczne narzędzia oraz rozwiązania służące kontrolowaniu zużycia energii… czytaj więcej Przedsiębiorca z klimatem

KONKURS KOŁO NA PROJEKT ŁAZIENKI 2016
14 marca 2016

Powstanie projekt nowej toalety publicznej dla mieszkańców Płocka! 9 marca 2016 r. rozpoczął się konkurs na projekt koncepcyjny toalety publicznej w Płocku. Jest to 18-ta edycja konkursu organizowanego przez markę KOŁO, w którym uczestnicy będą ubiegać się o nagrody o łącznej wartości 40 000 zł. Partnerem konkursu jest Urząd Miasta Płock. Miasto wyraziło chęć budowy… czytaj więcej KONKURS KOŁO NA PROJEKT ŁAZIENKI 2016