Startup Academy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zaprasza na cykl bezpłatnych webinarów dla innowatorów i przedsiębiorców w Płocku i okolicach. Celem spotkań jest zbadanie potrzeb i oczekiwań lokalnych przedsiębiorców oraz zdiagnozowanie barier, z jakimi się mierzą, skalując swoje przedsięwzięcia. Spotkania prowadzone przez doświadczonych  ekspertów to także niepowtarzalna okazja, żeby zapoznać się z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami… czytaj więcej Bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców i innowatorów z Płocka i okolic.

Do 30 czerwca wydłużony został termin składania zgłoszeń w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta miasta Płocka w kategorii “Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany”. Pozwoli to na przyjęcie większej ilości propozycji przedsiębiorstw zasługujących, zdaniem płockich organizacji i instytucji na uhonorowanie nagrodą. Kandydatów do nagrody „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany” mogą zgłaszać: członkowie Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; organizacje pozarządowe (prowadzące… czytaj więcej Konkurs Nagroda Gospodarcza – zgłoszenia do 30 czerwca

To już 13 edycja badania Gmina na 5! przeprowadzanego corocznie przez Studenckie  Koło  Naukowe Akceleracji, działające  przy  Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie. Zakres badania obejmował łącznie 674 gminy. Głównym celem badania była ocena jakości obsługi potencjalnych inwestorów oraz przedsiębiorców przez Urzędy jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym. Zbadano drogę elektroniczną tego kontaktu – komunikację jednostronną,… czytaj więcej Płock na czele rankingu SGH „Gmina na 5!” Dobre praktyki w obsłudze inwestorów 2020/2021

Nagroda dla wyjątkowych przedsiębiorców.
10 maja 2021

Przedsiębiorcy prowadzący swą działalność terenie Płocka, wnoszący znaczący wkład we wspieranie lokalnej społeczności oraz zwiększenie świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu zostaną po raz kolejny uhonorowani Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Miasta Płocka. Konkurs organizowany jest cyklicznie od 2013 roku, jednakże ze względu na wyzwania z jakimi przyszło się zmierzyć zarówno przedsiębiorcom, jak i włodarzom… czytaj więcej Nagroda dla wyjątkowych przedsiębiorców.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca 2021 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Łącka – Browarna” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca 2021 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kutnowska – Łącka – Góry” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 stycznia 2021 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 18 lutego 2021 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

Obwodnica kolejowa Płocka – konsultacje
15 września 2020

Wyobrażacie sobie, że obok Centrum Graniczna, między Podolszycami, a osiedlem Wyszogrodzka jedzie pociąg towarowy z niebezpiecznym ładunkiem? Weźcie udział w konsultacjach, by takie pomysły nie zostały zrealizowane. Zacznijmy od tego, że PKP Polskie Linie Kolejowe zaczęły przygotowania do modernizacji linii kolejowej nr 33 z Kutna przez Płock do Sierpca. Jednym z elementów wstępnych analiz jest… czytaj więcej Obwodnica kolejowa Płocka – konsultacje

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Bielska – Ostatnia” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2020… czytaj więcej PLAN BIELSKA-OSTATNIA – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 września 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Bielska – Ostatnia” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 8 września 2020 roku do dnia… czytaj więcej PLAN BIELSKA – OSTATNIA – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

1 2 3 6