Nagroda dla wyjątkowych przedsiębiorców.
10 maja 2021

Przedsiębiorcy prowadzący swą działalność terenie Płocka, wnoszący znaczący wkład we wspieranie lokalnej społeczności oraz zwiększenie świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu zostaną po raz kolejny uhonorowani Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Miasta Płocka. Konkurs organizowany jest cyklicznie od 2013 roku, jednakże ze względu na wyzwania z jakimi przyszło się zmierzyć zarówno przedsiębiorcom, jak i włodarzom… czytaj więcej Nagroda dla wyjątkowych przedsiębiorców.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca 2021 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Łącka – Browarna” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca 2021 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kutnowska – Łącka – Góry” w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 stycznia 2021 roku o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego w terminie do dnia 18 lutego 2021 roku Zapoznaj się z Obwieszczeniem… Wzór wniosku

Obwodnica kolejowa Płocka – konsultacje
15 września 2020

Wyobrażacie sobie, że obok Centrum Graniczna, między Podolszycami, a osiedlem Wyszogrodzka jedzie pociąg towarowy z niebezpiecznym ładunkiem? Weźcie udział w konsultacjach, by takie pomysły nie zostały zrealizowane. Zacznijmy od tego, że PKP Polskie Linie Kolejowe zaczęły przygotowania do modernizacji linii kolejowej nr 33 z Kutna przez Płock do Sierpca. Jednym z elementów wstępnych analiz jest… czytaj więcej Obwodnica kolejowa Płocka – konsultacje

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Bielska – Ostatnia” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2020… czytaj więcej PLAN BIELSKA-OSTATNIA – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 września 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Bielska – Ostatnia” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 8 września 2020 roku do dnia… czytaj więcej PLAN BIELSKA – OSTATNIA – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Linia kolejowa do CPK i Warszawy
28 sierpnia 2020

Na ostatniej sesji Rady Miasta Płocka, w dniu 27.08.2020r. przedstawione zostało zaawansowanie prac nad rozwojem projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przedstawiciele spółki CPK omówili zrealizowane dotychczas analizy dla komponentu kolejowego. Prezentacja dotycząca inwestycji kolejowej kolei dużych prędkości nowej linii numer 5 przedstawiona na sesji Rady Miasta Płocka. Centralny Port Komunikacyjny, zgodnie z przyjętymi założeniami określonymi w… czytaj więcej Linia kolejowa do CPK i Warszawy

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 lipca 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 7… czytaj więcej PLAN STARE MIASTO – OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU MPZP WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na stronie udostępniono projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Kwiatka – Królewiecka” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 oraz na niniejszej stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do… czytaj więcej PLAN KWIATKA – KRÓLEWIECKA – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PLANU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

1 2 3 6