PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Plany miejscowe, Studium, Opracowania planistyczne
STREFA INWESTORA
Wsparcie dla inwestorów, Oferta inwestycyjna, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Instytucje Otoczenia Biznesu
REWITALIZACJA I ESTETYZACJA
Rewitalizacja miasta, Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach, Estetyzacja miasta
STRATEGIA I INWESTYCJE
Strategia rozwoju miasta, Programy miasta, Planowanie inwestycji, OKIM, Statystyka, Wyróżnienia
CIFAL PŁOCK
Afiliowany ośrodek szkoleniowy Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR

Prezydent Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

tel. 24 367 14 00, 24 367 14 01

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji 

Jacek Terebus

tel. 24 367 14 06, 24 367 14 07

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta

Dyrektor Wydziału: Aneta Pomianowska – Molak

tel. 24 36 71 451