Strona archiwalna. Dane udostępniane obecnie na https://nowy.plock.eu/rozwoj/

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Plany miejscowe, Studium, Opracowania planistyczne

STREFA INWESTORA

Wsparcie dla inwestorów, Oferta inwestycyjna, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Instytucje Otoczenia Biznesu

REWITALIZACJA I ESTETYZACJA

Rewitalizacja miasta, Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach, Estetyzacja miasta

STRATEGIA I INWESTYCJE

Strategia rozwoju miasta, Programy miasta, Planowanie inwestycji, OKIM, Statystyka, Wyróżnienia

CIFAL PŁOCK

Afiliowany ośrodek szkoleniowy Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR

Prezydent Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

tel. 24 367 14 00, 24 367 14 01

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji

Artur Zieliński

tel. 24 367 14 06, 24 367 14 07

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta

Dyrektor Wydziału: Michał Balski

tel. 24 36 71 451